onsdag 26. november 2008

I enjoy writing. I enjoy creating. I enjoy producing.

Sitatet er hentet fra en web-venn. Jeg vil ikke gjøre ordene til mine. Det er ok å skrive. Det er artig å finne på ting, det har det alltid vært. Men det er slitsom å produsere "må-ting".

Velkommen til min personlige blogg, som er nokså upersonlig. Å tre fram på internett er en modningssak. Dess flere positive erfaringer en gjør, dess lettere og morsommere blir det å skrive og å ta kontakt med personer en ikke har møtt "på ordentlig".

1 kommentar:

Unknown sa...

Lykke til med bloggingen! Jeg følger med og hører sikkert innom med jevne mellomrom. Det tar tid å finne en god bloggstil, men jeg tror det er lurt å bare prøve. Lærere som har erfaring med blogging vil lettere lykkes med blogg og annnen IKT i undervisningen er min nye hypotese.

Følgere