torsdag 27. november 2008

Og nå det magiske stoffet: Blogging!

Jeg skal skrive litt om bloggingstoffet. Som alle stimuli er bloggingstoffet avhengighetsdannende. Det er vanedannende og euforistisk. Ved ukjente og uventet kommentarer kan den euforististisk virkningen bli så sterk at en havner i det som enkelte har benevnt bloggosfæren. Mye av avhengihetsvirkningen skyldes nok denne henrykkelsen.

Ofte etter kort tid skjer det mentale forandringer hos bloggeren. Det gir seg slike utslag som at bloggeren slutter å snakke; Han vil heller skrive. Den virkningen er riktignok ikke så tydelig hos kvinnelige bloggere som hos mannlige.

En hver liten dagligdags hendelse setter tankene i sving. Og det er det i for seg ikke noe i veien for, men nå skal ikke tankene lenger fade ut som før. Nei, de skal ned på papiret, unnskyld det stygge ordet, de skal i bloggen.

Ingen kommentarer:

Følgere